Quảng cáo website Vận tải

Ngành: Vận tải

SALE

87

CLICK

380

CPC

20.000

Dịch vụ khách: Vận tải xe ô tô, vận tải hàng hóa Bắc Nam

Thách thức:

Trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, chúng tôi đã đối mặt với một số thách thức sau:

  1. Đối thủ chạy quảng cáo nhiều, đẩy chi phí quảng cáo tăng cao. Sự cạnh tranh gay gắt đã tạo ra sức ép lên chi phí cho mỗi click (CPC).
  2. Trang đích của khách thiết kế sơ sài không tuân thủ theo cấu trúc AIDA (Attention, Interest, Desire, Action). Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi của trang web.
  3. Chưa có gắn mã để đo lường chuyển đổi và theo dõi hiệu quả chiến dịch.

Phương án:

Để giải quyết các thách thức trên, chúng tôi đã áp dụng các giải pháp sau:

  1. Chạy test để tìm ra keyword tăng trưởng tốt: Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm với các từ khóa và nhóm quảng cáo khác nhau để tìm ra những từ khóa mang lại kết quả tốt nhất cho chiến dịch. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí cho mỗi click và tăng khả năng chuyển đổi.
  2. Tối ưu lại trang đích theo cấu trúc AIDA: Chúng tôi đã tối ưu lại trang đích để tuân thủ cấu trúc AIDA, đảm bảo thu hút sự chú ý (Attention), tạo sự quan tâm (Interest), tạo mong muốn (Desire), và khuyến khích hành động (Action). Điều này giúp tăng khả năng chuyển đổi của trang web.
  3. Setup gắn mã đo lường và chạy remarketing: Chúng tôi đã thiết lập gắn mã theo dõi để đo lường chuyển đổi và thu thập dữ liệu về khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng triển khai chiến dịch remarketing để tiếp cận lại những khách hàng đã truy cập trang web trước đó. Điều này giúp tăng khả năng chuyển đổi và tăng tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Kết quả:

Sau khi thực hiện các giải pháp tối ưu hóa, chúng tôi đã đạt được các kết quả sau:

  • Số lượng cuộc gọi: 87 cuộc gọi
  • Số lượt click: 380 lượt
  • Chi phí cho mỗi click trung bình (CPC): 20.000 VNĐ

Nhờ áp dụng các giải pháp tối ưu hóa, chúng tôi đã tăng khả năng tiếp cận khách hàng, tăng khả năng chuyển đổi và giảm chi phí cho mỗi lượt click. Chiến dịch quảng cáo Google Ads của chúng tôi đã mang lại kết quả tích cực cho dịch vụ vận tải trong lĩnh vực vận tải xe ô tô và vận tải hàng hóa Bắc Nam.

Chia sẻ

Contact Me on Zalo