Tuyên bố từ chối trách nhiệm tại SEO Web Đà Nẵng

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web SEO Web Đà Nẵng (https://seoweb.danang.vn/) cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực SEO và marketing trực tuyến. Dưới đây là tuyên bố từ chối trách nhiệm về việc sử dụng trang web này:

1. Nội dung thông tin:

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này. Việc sử dụng thông tin là trên trách nhiệm của bạn và bạn nên xác nhận tính chính xác và thích hợp của thông tin trước khi sử dụng.

2. Dịch vụ và sản phẩm:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến SEO và marketing trực tuyến. Mọi quyết định và hành động dựa trên thông tin, tư vấn hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là trên trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sẽ đạt được kết quả mong muốn và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm này.

3. Liên kết đến trang web bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Việc truy cập các trang web bên thứ ba là trên suy nghĩ và rủi ro của bạn.

4. Giới hạn trách nhiệm:

Trừ khi có quy định pháp luật bắt buộc, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

5. Thay đổi và chấm dứt:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web, dịch vụ hoặc sản phẩm mà chúng tôi cung cấp mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập vào trang web hoặc dịch vụ mà không cần thông báo trước.

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ tuyên bố từ chối trách nhiệm này trước khi sử dụng trang web SEO Web Đà Nẵng. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã nêu trên.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

SEO Web Đà Nẵng

Địa chỉ: 181 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Đà Nẵng

Hotline: 036.779.2617

Email: info@maxseo.vn

Website: seoweb.danang.vn

Contact Me on Zalo