Đôi khi việc để avatar trên facebook không mang lại sự riêng tư cho bạn, nhất là các bạn nữ. Ngay...