Chính sách bảo mật tại SEO Web Đà Nẵng

Chính sách bảo mật

Cám ơn bạn đã truy cập vào trang web SEO Web Đà Nẵng tại địa chỉ https://seoweb.danang.vn/. Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và tin tưởng của bạn vào việc bảo vệ thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Các loại thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc các phương tiện tương tự trên trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để liên lạc với bạn, cung cấp các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và cung cấp thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn về các hoạt động tiếp thị và quảng cáo, trừ khi bạn từ chối nhận các thông báo từ chúng tôi.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin đó. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích đã nêu trong chính sách này hoặc theo yêu cầu pháp luật.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản và an ninh của chúng tôi.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho họ.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này đến thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong thực tiễn thu thập và quản lý thông tin cá nhân. Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đó, chúng tôi sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang này. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại chính sách bảo mật này định kỳ để nắm bắt các thay đổi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

SEO Web Đà Nẵng

Địa chỉ: 181 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Đà Nẵng

Hotline: 036.779.2617

Email: info@maxseo.vn

Website: seoweb.danang.vn

Cập nhật lần cuối: 25/05/2023

Contact Me on Zalo