Điều khoản và chính sách tại SEO Web Đà Nẵng

điều khoản chính sách sử dụng website

Chào mừng bạn đến với trang web SEO Web Đà Nẵng tại địa chỉ https://seoweb.danang.vn/. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Bản quyền:

a. Tất cả các nội dung, tài liệu, hình ảnh, đồ họa và thiết kế trên trang web này thuộc bản quyền của SEO Web Đà Nẵng hoặc các bên sở hữu đối tác. Mọi quyền được bảo lưu.

b. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, công bố hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng.

2. Sử dụng dịch vụ:

a. Khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web, bạn cam kết tuân thủ các quy định và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

b. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là trên cơ sở “như hiện có” và bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này.

3. Quyền riêng tư:

a. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi.

b. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật.

4. Liên kết đến trang web bên thứ ba:

a. Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba đó.

b. Việc bạn truy cập các trang web bên thứ ba này là trên suy nghĩ và rủi ro của bạn và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web đó.

5. Miễn trừ trách nhiệm:

a. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc truy cập và sử dụng trang web này hoặc việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

b. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn hoạt động không gián đoạn và không chứa lỗi. Mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn. Vui lòng đọc kỹ tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi.

6. Thay đổi và chấm dứt:

a. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà không cần thông báo trước.

b. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập vào trang web này hoặc dịch vụ mà không cần thông báo trước.

7. Luật áp dụng:

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua phán quyết của tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trước khi sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web SEO Web Đà Nẵng.

Liên hệ

SEO Web Đà Nẵng

Địa chỉ: 181 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Đà Nẵng

Hotline: 036.779.2617

Email: info@maxseo.vn

Website: seoweb.danang.vn

 

Contact Me on Zalo