Dịch vụ khách: Vận tải xe ô tô, vận tải hàng hóa Bắc Nam Thách thức: Trong lĩnh vực dịch vụ vận...