Các loại máy: Máy hàn miệng túi, máy in date, máy chiết rót Sản phẩm máy chiết rót dung dịch tự...