Giới thiệu Khách hàng là một công ty kinh doanh bán lẻ các sản phẩm của Apple, đặc biệt là...