Chị Giang là chủ tiệm vải Linen, khách chị là những người "nghiện vải". Với chị hiện tại không quá...