Thách thức: Trong lĩnh vực này, đối thủ cạnh tranh cũng đang chạy quảng cáo Google Ads với chi phí...