Công ty khách hàng là một đơn vị có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực in ấn. Chủ yếu là các...